ODIN: INVENTARI de SOFTWARE SIEE


Petició Programari
Nom Programari Versió Sistema Operatiu Ambit Data Inst. Nº Llic.
7 ZIP - Windows APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 2007-04-20 Il.limitat
Adobe Acrobat Reader - Windows LOCAL , Aules Docents (Multimedia) , Lab Int. 1 , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , Lab Int. 4 , Lab Int. 5 2007-04-10 Il.limitat
Adobe Flash Player - Windows Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats 2007-04-20 Il.limitat
ADS 2014 Windows Lab Int. 1 , Aula B , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , Aula A , MAQUINA VIRTUAL , Lab Int. 4 , Lab Int. 5 2007-04-10 20
Android Studio la ultima disponible Windows Lab Int. 3 , XARXA , Laboratoris Integrats , Lab Int. 4 2017-09-14 Il.limitat
Ant 1.10.0 Debian 64 bits XARXA , Aula Q3-0003 , Lab Int. 2 2017-10-20 Il.limitat
ArcGis 10.5 Windows Lab Int. 5 , CLOUDPAGING (V:) 2017-10-09 Il.limitat
Arduino 1.6.9 Debian 64 bits APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , LOCAL , Laboratoris Integrats 2016-07-25 Il.limitat
Atom 1.8.0 Debian 64 bits APDs AULES A i B (Ús lliure) , LOCAL , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats 2016-07-25 Il.limitat
AutoCAD 2015 Windows Lab Int. 1 , Lab Int. 5 , Aula A , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , LOCAL , Lab Int. 4 2016-09-16 Il.limitat
Blender 2.77 Debian 64 bits APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Portatils Q3-0011 , XARXA , Portatils Q3-0007 2009-02-20 Il.limitat
Chrome - Debian 64 bits , Windows Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Portatils Q3-0007 2013-10-24 Il.limitat
CloudPaging Player - Windows LOCAL , Aula B , Portatils Q3-0007 , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , Lab Int. 4 , Lab Int. 5 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Lab Int. 1 2017-11-30 Il.limitat
CodeBlocks 16.01 Windows Portatils Q3-0011 , Laboratoris Integrats , LOCAL , Portatils Q3-0007 , Aules Docents (Multimedia) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2015-09-10 Il.limitat
Codeblocks 16.01 Debian 64 bits APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats 2016-07-25 Il.limitat
CrossVisions 2.3 Windows Portatils Q3-0011 , Laboratoris Integrats , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , XARXA , Portatils Q3-0007 , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2014-03-11 Il.limitat
CShell 20060813-1 Debian 64 bits Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2008-04-28 Il.limitat
Cura 2.1.2 Debian 64 bits LOCAL , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats 2016-07-25 Il.limitat
Eagle 8.01 Windows LOCAL , Lab Int. 5 , Lab Int. 1 , HP600 Aula B , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , Lab Int. 4 2017-03-13 Il.limitat
Eclipse 4.5.0 Debian 64 bits Laboratoris Integrats , Portatils Q3-0011 , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Portatils Q3-0007 2007-04-23 Il.limitat
Eclipse Neon Windows Lab Int. 3 , Lab Int. 5 , XARXA 2016-09-20 Il.limitat
Eclipse C++ amb compilador MinGW - Windows XARXA 2012-05-07 Il.limitat
Eclipse IDE for Java Developers, Helios Sr2 Windows XARXA 2012-05-03 Il.limitat
ffmpeg + libav + python scipy, python numpy i matplotlib ultima Debian 64 bits Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , LOCAL , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2016-07-25 Il.limitat
FlexPDE 6, estudiant, www.pdesolutions.com/v6student.html Windows Aula Q2-1003 , LOCAL , Aula Q4-0003 2016-09-09 Il.limitat
Freecad - Debian 64 bits Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , LOCAL , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2016-07-25 Il.limitat
G++ 4.4.3 Debian 64 bits APDs AULES A i B (Ús lliure) , Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 2011-01-20 Il.limitat
HYSYS 10 Windows Lab Int. 1 , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , Lab Int. 4 , Lab Int. 5 , Aula B , LOCAL , MAQUINA VIRTUAL 2007-03-26 150
HYSYS 8 Windows XARXA , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) 2014-03-20 150
Java JDK 1.8 Debian 64 bits , Windows Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL 2012-05-03 Il.limitat
JRE 1.8.0_71 Windows Lab Int. 3 , Lab Int. 4 , XARXA , Laboratoris Integrats 2017-09-14 Il.limitat
Jupyter notebook la ultima Debian 64 bits Lab Int. 3 , Portatils Q3-0007 2018-01-23 Il.limitat
LibreOffice 4.3.3.2 Debian 64 bits APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 2015-10-01 Il.limitat
Matlab R2011b - Debian 64 bits , Windows LOCAL , Aules Docents (Multimedia) , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Aula Virtual MATLAB , Portatils Q3-0007 2007-04-23 25
Microsoft Office 2013 Windows LOCAL , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 , Aules Docents (Multimedia) 2008-10-06 Il.limitat
Microsoft Project 2013 Windows Aules Docents (Multimedia) , Portatils Q3-0007 , LOCAL , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Portatils Q3-0011 2013-10-03 Il.limitat
Microsoft Visio 2013 Windows Aules Docents (Multimedia) , Portatils Q3-0007 , LOCAL , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Portatils Q3-0011 2012-04-24 Il.limitat
mongobooster 4.0 Windows XARXA , Laboratoris Integrats , Lab Int. 2 , Lab Int. 1 , Lab Int. 4 , Lab Int. 5 , Lab Int. 3 2017-10-18 Il.limitat
Mozilla Firefox - Debian 64 bits , Windows Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2007-05-18 Il.limitat
MySQL installer 5.6.19 Windows MAQUINA VIRTUAL , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , Lab Int. 1 , Lab Int. 5 , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Lab Int. 4 2014-06-25 Il.limitat
NodeJS debian stretch Debian 64 bits Aula B 2018-02-15 Il.limitat
Notepad++ - Windows Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 2014-06-25 Il.limitat
nvidia physx sdk + visual debugger - Windows Lab Int. 3 , LOCAL , Lab Int. 4 2016-07-12 Il.limitat
Octave 3.2 Debian 64 bits APDs AULES A i B (Ús lliure) , Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 , Laboratoris Integrats 2012-02-21 Il.limitat
OpenScad 2014.03 Debian 64 bits Lab Int. 3 , Lab Int. 4 2017-06-29 Il.limitat
Oracle 11g Express Edition Windows MAQUINA VIRTUAL , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Lab Int. 1 , Lab Int. 4 , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , Lab Int. 5 2007-04-13 Il.limitat
Oracle SQL Data Modeler 4.0 Windows APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) 2014-09-25 Il.limitat
Photoshop CS 5.1 Windows Lab Int. 3 , Lab Int. 4 , LOCAL 2010-01-22 10
PSPICE student 9.1 9.1 (estudiant) Windows Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Aula A 2017-04-20 Il.limitat
Pycharm educational edition python 2.7.x Windows LOCAL , Laboratoris Integrats 2016-07-15 Il.limitat
Python + IPython Notebook 2.7 Windows APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 2013-09-13 Il.limitat
Python + Pyrobot - Windows Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL 2008-02-25 Il.limitat
Qgis 18 Windows CLOUDPAGING (V:) , Lab Int. 5 2017-10-09 Il.limitat
R + R Commander + RStudio + Deducer - Windows APDs AULES A i B (Ús lliure) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats , Portatils Q3-0011 , Aules Docents (Multimedia) , LOCAL , Portatils Q3-0007 2014-05-02 Il.limitat
R + Rcommander 2.10 Debian 64 bits Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 , Lab Int. 5 , Lab Int. 3 2011-03-04 Il.limitat
Sentinel 1 Toolbox 2.0.2 Windows LOCAL , Lab Int. 1 , Lab Int. 2 2016-03-03 24
Slic3r 1.2.9 Debian 64 bits Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) , LOCAL 2016-07-25 Il.limitat
SQL Developer - Debian 64 bits , Windows LOCAL , Portatils Q3-0007 , Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats , Aules Docents (Multimedia) 2007-04-23 Il.limitat
squirrel 3.7.1 Debian 64 bits , Windows Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2016-07-25 Il.limitat
Sublime text 2.0.2 Debian 64 bits Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Laboratoris Integrats , APDs AULES A i B (Ús lliure) , LOCAL 2016-07-25 Il.limitat
SuperPro 8.5 Windows LOCAL , Aula A 2016-07-22 Il.limitat
unity - Windows Lab Int. 3 , LOCAL , Lab Int. 4 2016-07-12 Il.limitat
V-Rep 3.3.1 Windows LOCAL , Laboratoris Integrats , Aula Q3-1011 , APDs AULES A i B (Ús lliure) 2016-07-15 Il.limitat
Virt Viewer - Windows Aula B , LOCAL 2017-11-30 Il.limitat
VirtualBox 5 Windows Portatils Q3-0011 , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , LOCAL , Portatils Q3-0007 , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats 2016-02-26 Il.limitat
Visual Studio Professional 2013 DreamSpark Windows LOCAL , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Portatils Q3-0011 , Portatils Q3-0007 , Aules Docents (Multimedia) 2015-11-13 Il.limitat
Visual Studio Professional 2015 DreamSpark Windows Aula A , LOCAL , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , Lab Int. 5 , Lab Int. 4 , Lab Int. 3 , Aula B , Lab Int. 1 , Lab Int. 2 2016-09-27 Il.limitat
Visual Studio Professional 2017 (VM) DreamSpark Windows Lab Int. 4 , Lab Int. 2 , Lab Int. 3 , MAQUINA VIRTUAL , Aula A , Lab Int. 5 , LOCAL , Lab Int. 1 , Aula B 2017-09-06 Il.limitat
VLC MEDIA PLAYER - Windows Portatils Q3-0011 , Aules Docents (Multimedia) , Dues primeres files Aula A (CloudPaging) , LOCAL , Portatils Q3-0007 , APDs AULES A i B (Ús lliure) , Laboratoris Integrats 2007-04-20 Il.limitat
Wacom - Windows LOCAL , Lab Int. 3 2017-02-09 Il.limitat
x2go client https://wiki.x2go.org/doku.php - Debian 64 bits Lab Int. 2 , Aula Q3-0013 , XARXA 2017-10-20 Il.limitat


Organització d'Inventaris, ODIN v1.20

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Universitat Autònoma de Barcelona.

Edifici Q. 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 13 01. Fax 93 581 34 43.

E-mail: siee@uab.cat