SIEE

SIEE


NOTICIES   INFO

 

Màquines virtuals - Aules EE
Data: 13/4/2010 13:44:39

Punxa sobre l'enllaç del titol d'aquesta notícia per accedir a les màquines de l'Aula Virtual

Repositori de Software
Data: 29/9/2009 13:3:4

A més de la unitat R a les aules, ara també podeu accedir remotament, via web, al repositori. Punxa 'Acces WEB' o ves a https://siee.uab.es/repositori

Aules d'Ordinadors d'ús lliure
Data: 2/7/2012 11:54:26

L'horari de les aules d'ordinadors d'ús lliure és de 08:30 a 21:00 hores. Al juliol de 08:30 a 19:30. A l'Agost és de 0830 a 13:30

Nou servidor FTP i més quota
Quota Homes AULES
Data: 2/7/2012 11:55:10

Ara el nou servidor FTP per accedir al directori personal de les aules d'informàtica de la ETSE és AULAETSE.UAB.ES. La quota ara és de 100 MB.

 

 

 

 

Escola d'Enginyeria. Universitat Autònoma de Barcelona.

Edifici Q. 08193 Bellaterra (Barcelona). Edifici Q. Tel. 581 13 01. Fax 581 34 43.

E-mail: siee@uab.cat